w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

être à 5 km à l'ouest de qc
être à 5 km à l'est de qc
à un intérêt de 5 %
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文