7 000 w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła 7 000 w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła 7 000 w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

7 000 w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła 7 000 w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła 7 000 w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
to set the alarm for 7.00 a.m.
4 (subtracted) from 7 equals 3 MAT
5 plus 2 equals 7
5 plus 2 égale 7

7 000 Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

4 (subtracted) from 7 equals 3 MAT
to set the alarm for 7.00 a.m.
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文