Affaires w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła Affaires w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. affaire (ensemble de faits):

3. affaire (occupation, chose à faire):

1. affaire (activités lucratives):

Zobacz też sac

5. sac (10 francs):

sac slang
sac à dos
sac à dos
sac à dos à claie
sac à dos à claie
daysack Brit
sac à main
sac à main
kitbag Brit
sac de nœuds fig
sac d'os inf fig
sac à papier inf!
nitwit! inf
bin liner Brit
sac à puces inf
fleabag Brit inf
sac à puces inf
sac de sable CONSTR, MILIT
sac à viande inf
sac à vin inf
(old) soak inf
Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
toute(s) affaire(s) cessante(s) form

Tłumaczenia dla hasła Affaires w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Affaires w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła Affaires w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła Affaires w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Affaires Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文