Américain w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła Américain w francuski»angielski słowniku

Américain (Américaine) [ameʀikɛ̃, ɛn] RZECZOW. m (ż)

I.américain (américaine) [ameʀikɛ̃, ɛn] PRZYMIOT.

hispano-américain (hispano-américaine) <mpl hispano-américains> [ispanoameʀikɛ̃, ɛn] PRZYMIOT.

I.anglo-américain (anglo-américaine) <mpl anglo-américains> [ɑ̃ɡloameʀikɛ̃, ɛn] PRZYMIOT.

Afro-américain (Afro-américaine) <mpl Afro-américains> [afʀoamɛʀikɛ̃, ɛn] RZECZOW. m (ż)

afro-américain (afro-américaine) <mpl afro-américains> [afʀoamɛʀikɛ̃, ɛn] PRZYMIOT.

sud-américain (sud-américaine) <mpl sud-américains> [sydameʀikɛ̃, ɛn] PRZYMIOT.

latino-américain (latino-américaine) <mpl latino-américains> [latinoameʀikɛ̃, ɛn] PRZYMIOT.

nord-américain (nord-américaine) <mpl nord-américains> [nɔʀameʀikɛ̃, ɛn] PRZYMIOT.

Sud-Américain (Sud-Américaine) <mpl Sud-Américains> [sydameʀikɛ̃, ɛn] RZECZOW. m (ż)

Américain w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła Américain w francuski»angielski słowniku

Zobacz też français, français

français(e) [fʀɑ̃sɛ, ɛz] PRZYMIOT.

américain(e) [ameʀikɛ̃, ɛn] PRZYMIOT.

latino-américain(e) <latino-américains> [latinoameʀikɛ̃, ɛn] PRZYMIOT.

nord-américain(e) <nord-américains> [nɔʀameʀikɛ̃, ɛn] PRZYMIOT.

sud-américain(e) <sud-américains> [sydameʀikɛ̃, ɛn] PRZYMIOT.

hispano-américain(e) <hispano-américains> [ispanoameʀikɛ̃, ɛn] PRZYMIOT.

Zobacz też français, français

français(e) [fʀɑ̃sɛ, ɛz] PRZYMIOT.

Afro-américain(e) <afro-Américains> [afʀoameʀikɛ̃, ɛn] RZECZOW. m(ż)

afro-américain(e) <afro-américains> [afʀoameʀikɛ̃, ɛn] PRZYMIOT.

Latino-américain(e) <Latino-américains> [latinoameʀikɛ̃, ɛn] RZECZOW. m(ż)

Américain Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文