Australienne w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła Australienne w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła Australienne w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Australienne w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła Australienne w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

australien(ne) [ostʀaljɛ̃, jɛn] PRZYMIOT.

Australien(ne) [ɔstʀaljɛ̃, jɛn] RZECZOW. m(ż)

Zobacz też français, français

français(e) [fʀɑ̃sɛ, ɛz] PRZYMIOT.

Tłumaczenia dla hasła Australienne w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Australienne Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文