Corse w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła Corse w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.Corse [kɔʀs] RZECZOW. mf (habitant)

II.corse [kɔʀs] RZECZOW. m LING

corsé (corsée) [kɔʀse] PRZYMIOT.

Corse-du-Sud [kɔʀsdysyd] ż (département)

Haute-Corse [ˈotkɔʀs] ż (département)

Tłumaczenia dla hasła Corse w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Corse w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła Corse w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też français, français

français(e) [fʀɑ̃sɛ, ɛz] PRZYMIOT.

Tłumaczenia dla hasła Corse w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Corse Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文