Dieu w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła Dieu w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

bon Dieu! slang
nom de Dieu! slang

Zobacz też homme, fou, femme, confession

5. homme (sorte d'individu):

homme de barre NAUT
homme des bois ANTHROP
homme des bois ZOOL dated
homme fort POL
homme au foyer SOZIOL
homme de journée SOZIOL
homme de presse PRESSE
homme de qualité dated
homme de troupe MILIT

I.fou (folle), fol before vowel or mute h [fu, fɔl] PRZYMIOT.

2. fou (insensé):

mad Brit
être fou à lier inf

II.fou (folle), fol before vowel or mute h [fu, fɔl] RZECZOW. m (ż)

V.fou (folle), fol before vowel or mute h [fu, fɔl]

VI.fou (folle), fol before vowel or mute h [fu, fɔl]

confession [kɔ̃fesjɔ̃] RZECZOW. ż

dieu <pl dieux> [djø] RZECZOW. m

demi-dieu <pl demi-dieux> [d(ə)midjø] RZECZOW. m

hôtel-Dieu <pl hôtels-Dieu> [otɛldjø] RZECZOW. m

prie-Dieu <pl prie-Dieu> [pʀidjø] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła Dieu w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Dieu w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła Dieu w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Dieu [djø] RZECZOW. m sans pl

dieu <x> [djø] RZECZOW. m (divinité)

demi-dieu <demi-dieux> [d(ə)midjø] RZECZOW. m

Fête-Dieu <Fêtes-Dieu> [fɛtdjø] RZECZOW. ż

prie-Dieu [pʀidjø] RZECZOW. m inv

Tłumaczenia dla hasła Dieu w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Dieu Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

le bon Dieu inf
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文