ET w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła ET w francuski»angielski słowniku

1. et (gén):

et cætera, et cetera, etcétéra [ɛtseteʀa] PRZYSŁ.

Maine-et-Loire [mɛnelwaʀ] m (département)

Loir-et-Cher [lwaʀeʃɛʀ] m (département)

Meurthe-et-Moselle [mœʀtemɔzɛl] ż (département)

Saône-et-Loire [sonelwaʀ] ż (département)

Seine-et-Marne [sɛnemaʀn] ż (département)

Saint-Pierre-et-Miquelon [sɛ̃pjɛʀemiklɔ̃] ż

va-et-vient <pl va-et-vient> [vaevjɛ̃] RZECZOW. m

Tarn-et-Garonne [taʀneɡaʀɔn] m (département)

ET w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła ET w francuski»angielski słowniku

Trinité-et-Tobago [tʀiniteetɔbago] RZECZOW.

Antigua-et-Barbuda [ɑ̃tigwa e baʀbyda] RZECZOW.

Saint-Pierre-et-Miquelon [sɛ̃pjɛʀemikəlɔ̃] RZECZOW. m

Saint-Kitts-et-Nevis [sɛ̃kitsenevis] RZECZOW. m

Saint-Vincent-et-les-Grenadines [sɛ̃vɛ̃sɑ̃elegʀənadin(ə)] RZECZOW. m

va-et-vient [vaevjɛ̃] RZECZOW. m inv

Zobacz też cinq

I.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] PRZYMIOT.

1. cinq:

4. cinq (dans l'indication de la date):

II.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] RZECZOW. m inv

III.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] RZECZOW. ż (table/chambre/... numéro cinq)

IV.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] PRZYSŁ.

ET Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

ET Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

ET z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła ET w francuski»angielski słowniku

American English

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文