Français w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła Français w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Français (Française) [fʀɑ̃sɛ, ɛz] RZECZOW. m (ż)

I.français (française) [fʀɑ̃sɛ, ɛz] PRZYMIOT.

franco-français (franco-française) [fʀɑ̃kofʀɑ̃se, ɛz] PRZYMIOT. PRESSE or hum

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła Français w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Français w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła Français w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Français(e) [fʀɑ̃sɛ, ɛz] RZECZOW. m(ż)

français(e) [fʀɑ̃sɛ, ɛz] PRZYMIOT.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła Français w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Français Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

Français Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文