Jésus-Christ w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła Jésus-Christ w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też impénétrable

Tłumaczenia dla hasła Jésus-Christ w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Jésus-Christ w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła Jésus-Christ w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Jésus-Christ [ʒezykʀi] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła Jésus-Christ w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文