L'INAUGURATION w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła L'INAUGURATION w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

inauguration [inoɡyʀasjɔ̃] RZECZOW. ż

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła L'INAUGURATION w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

L'INAUGURATION w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła L'INAUGURATION w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła L'INAUGURATION w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

American English

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文