Le w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła Le w francuski»angielski słowniku

I.le <la>, l' before vowel or mute h, <pl les> [lə, la, l, lɛ] RODZAJ. def art

II.le <la>, l' before vowel or mute h, <pl les> [lə, la, l, lɛ] ZAIMEK OSOBOWY

III.le <la>, l' before vowel or mute h, <pl les> [lə, la, l, lɛ] ZAIMEK nt

1. le (complément):

haut-le-cœur <pl haut-le-cœur> [ˈolkœʀ] RZECZOW. m

bras-le-corps <à bras-le-corps> [abʀalkɔʀ] PRZYSŁ.

ras-le-bol <pl ras-le-bol> [ʀɑlbɔl] RZECZOW. m inf

sur-le-champ [syʀləʃɑ̃] PRZYSŁ.

cessez-le-feu <pl cessez-le-feu> [seselfø] RZECZOW. m

sans-le-sou <pl sans-le-sou> [sɑ̃lsu] RZECZOW. mf inf

haut-le-corps <pl haut-le-corps> [ˈolkɔʀ] RZECZOW. m

Le w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła Le w francuski»angielski słowniku

I.le <devant voyelle ou h muet l'> [lə] RODZAJ. déf

II.le <devant voyelle ou h muet l'> [lə] ZAIMEK pers, m

sans-le-sou [sɑ̃lsu] RZECZOW. mf inv inf

ras-le-bol [ʀɑl(ə)bɔl] RZECZOW. m inv inf

haut-le-corps [´ol(ə)kɔʀ] RZECZOW. m inv

cessez-le-feu [sesel(e)fø] RZECZOW. m inv

sur-le-champ [syʀləʃɑ̃] PRZYSŁ.

haut-le-cœur [´ol(ə)kœʀ] RZECZOW. m inv

tout-venant [tuv(ə)nɑ̃] RZECZOW. m inv le tout-venant

Le Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

Le Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Le z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文