Monde w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła Monde w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. monde (terre):

5. monde (gens):

Zobacz też métier, grand, ancien

1. métier:

I.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] PRZYMIOT.

1. grand (de dimensions importantes):

7. grand (brillant, remarquable):

8. grand:

senior Brit

10. grand (intense, extrême, fort):

II.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] RZECZOW. m (ż)

III.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] PRZYSŁ.

VI.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d]

grand duc ZOOL
grand frais METEO
grand mât NAUT
grand prêtre REL fig
grand prix SPORT
grand quart NAUT
grand veneur CHASSE
grande hune NAUT
big wheel Brit
grandes lignes CHEMDFER
grandes ondes RADIO
grands singes ZOOL

I.anc|ien (ancienne) [ɑ̃sjɛ̃, ɛn] PRZYMIOT.

V.anc|ien (ancienne) [ɑ̃sjɛ̃, ɛn]

quart-monde <pl quart-monde> [kaʀmɔ̃d] RZECZOW. m

tiers-monde [tjɛʀmɔ̃d] RZECZOW. m POL

demi-monde <pl demi-mondes> [d(ə)mimɔ̃d] RZECZOW. m dated

Tłumaczenia dla hasła Monde w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Monde w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła Monde w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

tiers-monde [tjɛʀmɔ̃d] RZECZOW. m sans pl

quart-monde <quarts-mondes> [kaʀmɔ̃d] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła Monde w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Monde Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

il y a du monde au balcon inf

Monde Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文