New w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła New w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

new yorkais (new yorkaise) <mpl fpl new yorkais,> [njujɔʀkɛ, ɛz] PRZYMIOT.

new-look, newlook [njuluk] PRZYMIOT. inv RZECZOW. m

New Yorkais (New Yorkaise) <mpl fpl New Yorkais,> [njujɔʀkɛ, ɛz] RZECZOW. m (ż)

Tłumaczenia dla hasła New w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

New w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła New w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła New w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

New Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文