Pères w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła Pères w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

easy-going bloke Brit inf

Zobacz też avare

beau-père <pl beaux-pères> [bopɛʀ] RZECZOW. m

grand-père <pl grands-pères> [ɡʀɑ̃pɛʀ] RZECZOW. m

arrière-grand-père <pl arrière-grands-pères> [aʀjɛʀɡʀɑ̃pɛʀ] RZECZOW. m

Saint-Père [sɛ̃pɛʀ] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła Pères w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Pères w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła Pères w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

beau-père <beaux-pères> [bopɛʀ] RZECZOW. m

grand-père <grands-pères> [gʀɑ̃pɛʀ] RZECZOW. m

arrière-grand-père <arrière-grands-pères> [aʀjɛʀgʀɑ̃pɛʀ] RZECZOW. m

Saint-Père <Saints-Pères> [sɛ̃pɛʀ] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła Pères w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Pères Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文