Président’—‘vraiment w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła Président’—‘vraiment w francuski»angielski słowniku

président [pʀezidɑ̃] RZECZOW. m

Zobacz też Président de la République

vice-président (vice-présidente) <mpl vice-présidents> [vispʀezidɑ̃, ɑ̃t] RZECZOW. m (ż)

président-directeur <pl présidents-directeurs> [pʀezidɑ̃diʀɛktœʀ] RZECZOW. m

Président’—‘vraiment w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła Président’—‘vraiment w francuski»angielski słowniku

président(e) [pʀezidɑ̃, ɑ̃t] RZECZOW. m(ż)

Président(e) [pʀezidɑ̃, ɑ̃t] RZECZOW. m(ż) (chef de l'État)

vice-président(e) <vice-présidents> [vispʀezidɑ̃, ɑ̃t] RZECZOW. m(ż)

président-directeur général (présidente-directrice générale) <présidents-directeurs généraux> [pʀezidɑ̃diʀɛktœʀʒeneʀal] RZECZOW. m, f

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文