Rompuy w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła Rompuy w francuski»angielski słowniku

Zobacz też rompre

1. rompre (faire cesser):

1. rompre (faire cesser):

1. tromper (duper):

1. tromper (mentalement):

2. tromper (concrètement):

trompe-la-mort <pl trompe-la-mort> [tʀɔ̃plamɔʀ] RZECZOW. mf

trompe-l'œil <pl trompe-l'œil> [tʀɔ̃plœj] RZECZOW. m

prompt (prompte) [pʀɔ̃, pʀɔ̃t] PRZYMIOT.

Rompuy w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła Rompuy w francuski»angielski słowniku

Zobacz też rompre

prompt(e) [pʀɔ̃(pt), pʀɔ̃(p)t] PRZYMIOT.

I.rompre [ʀɔ̃pʀ] irr CZASOW. przech. (interrompre)

II.rompre [ʀɔ̃pʀ] irr CZASOW. nieprzech. (se séparer)

trompe-l'œil [tʀɔ̃plœj] RZECZOW. m inv ART

American English

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文