Royaume-Uni w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła Royaume-Uni w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła Royaume-Uni w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

United Kingdom, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

I.resident [Brit ˈrɛzɪd(ə)nt, Am ˈrɛz(ə)dənt] RZECZOW.

II.resident [Brit ˈrɛzɪd(ə)nt, Am ˈrɛz(ə)dənt] PRZYMIOT.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Royaume-Uni w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła Royaume-Uni w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła Royaume-Uni w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文