SUITE w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła SUITE w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. suite (reste):

2. suite (partie suivante):

4. suite (résultat):

5. suite (réponse produite):

7. suite (cohérence):

1. suite (d'affilée):

2. suite (derrière):

Tłumaczenia dla hasła SUITE w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

SUITE w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła SUITE w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zwroty:

Tłumaczenia dla hasła SUITE w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

SUITE Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文