Suisse w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła Suisse w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.Suisse [sɥis] RZECZOW. m,ż (habitant)

petit-suisse <pl petits-suisses> [p(ə)tisɥis] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła Suisse w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
Suisse/-esse m/ż
Suisse mf italien/-ienne

Suisse w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła Suisse w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

petit-suisse <petits-suisses> [p(ə)tisɥis] RZECZOW. m:

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła Suisse w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Suisse Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文