absents w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła absents w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.absent (absente) [apsɑ̃, ɑ̃t] PRZYMIOT.

II.absent (absente) [apsɑ̃, ɑ̃t] RZECZOW. m (ż)

III.absent (absente) [apsɑ̃, ɑ̃t]

Tłumaczenia dla hasła absents w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
‘(to) absent friends!’ (as toast)
absentee SCHOOL
absent/-e m/ż

absents w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła absents w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.absent(e) [apsɑ̃, ɑ̃t] PRZYMIOT.

II.absent(e) [apsɑ̃, ɑ̃t] RZECZOW. m(ż)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła absents w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

absents Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文