acquis w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła acquis w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.acquis (acquise) [aki, iz] CZASOW. pp

acquis → acquérir

II.acquis (acquise) [aki, iz] PRZYMIOT.

III.acquis <pl acquis> RZECZOW. m

Zobacz też acquérir

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła acquis w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

acquis w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła acquis w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też acquérir

II.acquérir [akeʀiʀ] irr CZASOW. zwrotny (s'obtenir)

Tłumaczenia dla hasła acquis w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

acquis Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

acquis Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文