actes w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła actes w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. acte (action):

un acte de foi lit, fig
parapraxis technical
Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła actes w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

actes w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła actes w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

2. acte JUR:

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła actes w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

actes Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

actes Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文