action: w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła action: w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. action (fait d'agir):

5. action (initiative):

action MILIT, LAW

Tłumaczenia dla hasła action: w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

action: w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła action: w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła action: w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

action: Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文