active w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła active w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też actif

I.act|if (active) [aktif, iv] PRZYMIOT.

II.act|if (active) [aktif, iv] RZECZOW. m (ż) (qui travaille)

I.act|if (active) [aktif, iv] PRZYMIOT.

II.act|if (active) [aktif, iv] RZECZOW. m (ż) (qui travaille)

double-actif (double-active) <pl doubles-actifs> [dublaktif, iv] PRZYMIOT. RZECZOW. m (ż)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła active w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

active w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła active w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.actif (-ive) [aktif, -iv] PRZYMIOT.

II.actif (-ive) [aktif, -iv] RZECZOW. m, f (travailleur)

Tłumaczenia dla hasła active w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

active Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文