activist w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła activist w francuski»angielski słowniku

activiste [aktivist] PRZYMIOT. RZECZOW. mf

collectiviste [kɔlɛktivist] PRZYMIOT. RZECZOW. mf

constructiviste [kɔ̃stʀyktivist] PRZYMIOT. RZECZOW. mf

subjectiviste [sybʒɛktivist] PRZYMIOT. RZECZOW. mf

1. activité (occupation):

2. activité (fonctionnement):

inactivité [inaktivite] RZECZOW. ż

réactivité [ʀeaktivite] RZECZOW. ż

II.arriviste [aʀivist] RZECZOW. mf

activist w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła activist w francuski»angielski słowniku

II.activiste [aktivist] RZECZOW. mf

inactivité [inaktivite] RZECZOW. ż

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文