after w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła after w francuski»angielski słowniku

moufter [mufte] CZASOW. nieprzech. slang

caft|eur (cafteuse) [kaftœʀ, øz] RZECZOW. m (ż) slang ECOLE

péter zwrotny (se casser) slang:

to bust inf
to get pissed Brit slang
to get stoned Am slang
to get high inf
to be pissed Brit
to be pissed Brit
to be high inf

inter-États [ɛ̃tɛʀeta] PRZYMIOT. inv

after w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła after w francuski»angielski słowniku

moufter [mufte] CZASOW. nieprzech.

moufter → moufeter

water-polo <water-polos> [watɛʀpɔlo] RZECZOW. m

after z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文