agent w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła agent w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

agent (agente) [aʒɑ̃, ɑ̃t] RZECZOW. m (ż)

4. agent:

agent (agente) CHIM, LING

Tłumaczenia dla hasła agent w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

agent w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła agent w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

agent(e) [aʒɑ̃, ɑ̃t] RZECZOW. m(ż) (espion)

Tłumaczenia dla hasła agent w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

agent Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

agent z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文