aimé w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła aimé w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też aimer

2. aimer (apprécier):

aimer faire, aimer à faire dated

2. aimer (apprécier):

aimer faire, aimer à faire dated

Zobacz też châtier

I.mal-aimé (mal-aimée) <mpl mal-aimés> [malɛme] PRZYMIOT.

II.mal-aimé (mal-aimée) <mpl mal-aimés> [malɛme] RZECZOW. m (ż)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła aimé w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

aimé w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła aimé w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Bien-aimé [bjɛ̃neme] RZECZOW. m

bien-aimé(e) <bien-aimés> [bjɛ̃neme] PRZYMIOT.

Tłumaczenia dla hasła aimé w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

aimé Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文