ajouter w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła ajouter w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

to add (à to)
I would (also) add that
ajouter foi à qc form
ne pas ajouter foi à qc form
add 8
Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła ajouter w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
ajouter (to à)
to add that

ajouter w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła ajouter w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła ajouter w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

ajouter Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

ajouter 3 à 4
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文