allant w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła allant w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.allant (allante) [alɑ̃, ɑ̃t] PRZYMIOT.

1. aller (marque le futur):

4. aller (marque l'inclination, l'initiative):

1. aller (se porter, se dérouler, fonctionner):

ça va la vie inf?
how's life? inf
it's a doddle Brit inf
ça peut aller inf , ça ira inf
ça va pas, non inf ou la tête inf?
are you mad? inf Brit
ça va pas, non inf ou la tête inf?

2. aller (se déplacer):

j'y vais (je pars) inf
j'y vais (je pars) inf
I'm off inf
va-t-on inf?, allons-nous inf? fig
va donc, eh, abruti inf!

3. aller (pour se livrer à une activité, chercher un produit):

aller au pain inf

5. aller (convenir):

Zobacz też pis, cruche

I.pis [pi] PRZYMIOT. inv liter

III.pis <pl pis> [pi] RZECZOW. m

1. aller (trajet):

pis-aller <pl pis-aller> [pizale] RZECZOW. m

aller-retour <pl aller-retours ou allers-retours> [aleʀ(ə)tuʀ] RZECZOW. m

laisser-aller <pl laisser-aller> [leseale] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła allant w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

allant w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła allant w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

III.aller1 [ale] irr CZASOW. zwrotny +être s'en aller

laisser-aller [leseale] RZECZOW. m inv

Tłumaczenia dla hasła allant w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

allant Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文