allemande w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła allemande w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.allemand (allemande) [almɑ̃, ɑ̃d] PRZYMIOT.

Allemand (Allemande) [almɑ̃, ɑ̃d] RZECZOW. m (ż)

est-allemand (est-allemande) <mpl est-allemands> [ɛstalmɑ̃, ɑ̃d] PRZYMIOT.

ouest-allemand (ouest-allemande) <mpl ouest-allemands> [wɛstalmɑ̃, ɑ̃d] PRZYMIOT.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła allemande w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
Allemand/-e m/ż

allemande w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła allemande w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

allemand(e) [almɑ̃, ɑ̃d] PRZYMIOT.

ouest-allemand(e) <ouest-allemands> [wɛstalmɑ̃, ɑ̃d] PRZYMIOT.

franco-allemand(e) <franco-allemands> [fʀɑ̃koalmɑ̃, ɑ̃d] PRZYMIOT.

est-allemand(e) [ɛstalmɑ̃, ɑ̃d] PRZYMIOT.

Allemand(e) [almɑ̃, ɑ̃d] RZECZOW. m(ż)

Zobacz też français, français

français(e) [fʀɑ̃sɛ, ɛz] PRZYMIOT.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła allemande w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

allemande Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

allemande z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文