aller-retour w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła aller-retour w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła aller-retour w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.drive back CZASOW. [Brit drʌɪv -, Am draɪv -] (drive back [sth/sb], drive [sth/sb] back)

I.midweek [Brit mɪdˈwiːk, Am ˈmɪdˌwik] RZECZOW.

II.midweek [Brit mɪdˈwiːk, Am ˈmɪdˌwik] PRZYMIOT. attr

III.midweek [Brit mɪdˈwiːk, Am ˈmɪdˌwik] PRZYSŁ.

I.return [Brit rɪˈtəːn, Am rəˈtərn] RZECZOW.

aller-retour w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła aller-retour w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też trip up

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła aller-retour w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

aller-retour Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文