allez-vous w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła allez-vous w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

fraîchement, fraichement [fʀɛʃmɑ̃] PRZYSŁ.

Zobacz też prudence, oisiveté

prudence [pʀydɑ̃s] RZECZOW. ż

1. comment (de quelle manière):

4. comment (indignation, surprise):

how come? inf
et comment! inf
et comment! inf
and how! inf

Zobacz też importer

2. importer (dans locutions):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
go and have a wash Brit

Tłumaczenia dla hasła allez-vous w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

allez-vous w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła allez-vous w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też off

Zobacz też old, much, many, long2, long1, far

I.old <-er, -est> [əʊld, Am oʊld] PRZYMIOT.

II.old [əʊld, Am oʊld] RZECZOW. (elderly people)

I.far <farther, farthest [or further, furthest]> [fɑ:ʳ, Am fɑ:r] PRZYSŁ.

1. far (a long distance):

far a. fig

II.far <farther, farthest [or further, furthest]> [fɑ:ʳ, Am fɑ:r] PRZYMIOT.

Tłumaczenia dla hasła allez-vous w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

III.aller1 [ale] irr CZASOW. zwrotny +être s'en aller

4. aller (non!?):

allez! inf