allez-y w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła allez-y w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.tuck in CZASOW. [Brit tʌk -, Am tək -] (tuck in [sth], tuck [sth] in)

III.tuck in CZASOW. [Brit tʌk -, Am tək -] (tuck [sb] in, tuck in [sb])

I.fire [Brit ˈfʌɪə, Am ˈfaɪ(ə)r] RZECZOW.

4. fire U (shots):

II.fire [Brit ˈfʌɪə, Am ˈfaɪ(ə)r] WYKRZYK.

Zobacz też house

1. mind (centre of thought, feelings):

4. mind (opinion):

to my mind inf

1. mind (pay attention to):

mind how you go Brit
it's a secret, mind inf

2. mind (object to):

3. mind (care):

do you mind! iron
I gave him a piece of my mind inf!

Zobacz też two

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
‘go ahead, make my day!’ iron

Tłumaczenia dla hasła allez-y w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

II.pianissimo [pjanisimo] RZECZOW. m MUS

vous-même <pl vous-mêmes> [vumɛm] ZAIMEK OSOBOWY

franchement [fʀɑ̃ʃmɑ̃] PRZYSŁ.

2. carrément (complètement):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

allez-y w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła allez-y w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

III.aller1 [ale] irr CZASOW. zwrotny +être s'en aller

Tłumaczenia dla hasła allez-y w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文