Tłumaczenia dla hasła amant-ami w angielski»francuski słowniku

1. friend (person one likes):

ami/-e m/ż (of de)
devenir ami/-e m/ż avec qn
être ami/-e m/ż avec qn

III.friend [Brit frɛnd, Am frɛnd] CZASOW. przech. inf (befriend on the Internet)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文