amis w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła amis w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

II.ami (amie) [ami] RZECZOW. m (ż)

1. ami (camarade):

m'amie prov
faire ami-ami avec qn inf

Tłumaczenia dla hasła amis w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
amis mpl et parents mpl
ami/-e m/ż (of de)
devenir ami/-e m/ż avec qn
être ami/-e m/ż avec qn
friend fig
ami/-e m/ż
friend fig
ami m
Ami/-e m/ż

amis w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła amis w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła amis w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
ami(e) m (ż)
ami m
ami(e)s pl

amis Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文