animal: w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła animal: w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.anim|al (animale) <mpl animaux> [animal, o] PRZYMIOT.

III.anim|al (animale) <mpl animaux> [animal, o]

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła animal: w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

animal: w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła animal: w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

animal <-aux> [animal, o] RZECZOW. m

animal(e) <-aux> [animal, o] PRZYMIOT.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła animal: w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

animal: Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文