appartenir w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła appartenir w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.appartenir à CZASOW. przech. obj.indir.

II.s'appartenir CZASOW. zwrotny liter

III.appartenir [apaʀtəniʀ] CZASOW. impers (être du ressort de)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła appartenir w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

appartenir w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła appartenir w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła appartenir w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

appartenir Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文