appels w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła appels w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. appel (invitation pressante):

3. appel (incitation):

Zwroty:

draught Brit
appel du pied inf

Mémo-Appel [memoapɛl] RZECZOW. m TEL

Tłumaczenia dla hasła appels w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

appels w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła appels w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła appels w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

appels Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文