après w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła après w francuski»angielski słowniku

1. après (dans le temps):

1. après (dans le temps):

après-vente <pl après-vente, après-ventes> [apʀɛvɑ̃t] PRZYMIOT.

après-soleil <pl après-soleil> [apʀɛsɔlɛj] RZECZOW. m

après-rasage <pl après-rasages> [apʀɛʀazaʒ] RZECZOW. m

après-midi <pl après-midi, après-midis> [apʀɛmidi] RZECZOW. mf

après-demain [apʀɛdmɛ̃] PRZYSŁ.

après-shampooing <pl après-shampooings> [apʀɛʃɑ̃pwɛ̃] RZECZOW. m

après-guerre <pl après-guerres> [apʀɛɡɛʀ] RZECZOW. mf

après w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła après w francuski»angielski słowniku

I.après-midi [apʀɛmidi] RZECZOW. m o f inv

II.après-midi [apʀɛmidi] PRZYSŁ.

après-mur [apʀɛmyʀ] RZECZOW. m

I.après-rasage [apʀɛʀɑzaʒ] RZECZOW. m inv

II.après-rasage [apʀɛʀɑzaʒ] PRZYMIOT. inv

après-guerre <après-guerres> [apʀɛgɛʀ] RZECZOW. m

après-ski [apʀɛski] RZECZOW. m inv

après-vente [apʀɛvɑ̃t] PRZYMIOT. inv

après-demain [apʀɛdmɛ̃] PRZYSŁ.

après Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文