argent w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła argent w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. argent (monnaie):

Zobacz też serviteur, odeur, fenêtre, bonheur

serviteur [sɛʀvitœʀ] RZECZOW. m

5. fenêtre ANAT:

fenêtre à battants ARCHIT
fenêtre à guillotine ARCHIT
fenêtre à meneaux ARCHIT
fenêtre à tabatière ARCHIT

2. bonheur (moment heureux):

vif-argent <pl vifs-argents> [vifaʀʒɑ̃] RZECZOW. m CHIM

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła argent w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

argent w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła argent w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła argent w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

argent Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文