arranger w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła arranger w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

7. arranger (convenir) fait, événement:

Tłumaczenia dla hasła arranger w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
+ subj to arrange to do

arranger w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła arranger w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła arranger w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

arranger Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文