arrivée w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła arrivée w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. arriver (dans l'espace):

arriver à 13 h à Paris

2. arriver (dans le temps):

6. arriver (survenir):

I.arrivé (arrivée) [aʀive] CZASOW. pp

arrivé → arriver

II.arrivé (arrivée) [aʀive] PRZYMIOT.

1. arrivé (moment):

Zobacz też arriver

1. arriver (dans l'espace):

arriver à 13 h à Paris

2. arriver (dans le temps):

6. arriver (survenir):

Tłumaczenia dla hasła arrivée w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

arrivée w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła arrivée w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

II.arriver [aʀive] CZASOW. nieprzech. impers +être

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła arrivée w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

arrivée Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文