assiette w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła assiette w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

pique-assiette <pl pique-assiette, pique-assiettes> [pikasjɛt] RZECZOW. mf inf

chauffe-assiettes, chauffe-assiette <pl chauffe-assiettes> [ʃofɑsjɛt] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła assiette w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

assiette w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła assiette w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

pique-assiette <pique-assiette(s)> [pikasjɛt] RZECZOW. mf inf

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła assiette w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

assiette Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文