auteur w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła auteur w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

auteur, auteure [otœʀ] RZECZOW. m

auteur-compositeur <pl auteurs-compositeurs> [otœʀkɔ̃pozitœʀ] RZECZOW. m

auteur-compositeur-interprète <pl auteurs-compositeurs-interprètes> [otœʀkɔ̃pozitœʀɛ̃tɛʀpʀɛt] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła auteur w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

auteur w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła auteur w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

auteur (-trice) [otœʀ, -tʀis] RZECZOW. m, f (écrivain)

auteur-compositeur <auteurs-compositeurs> [otœʀkɔ̃pozitœʀ] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła auteur w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

auteur Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文