avancé w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła avancé w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.avancé (avancée) [avɑ̃se] CZASOW. pp

avancé → avancer

II.avancé (avancée) [avɑ̃se] PRZYMIOT.

4. avancé (loin du début):

Zobacz też avancer

1. avancer (progresser dans l'espace):

2. avancer (progresser):

1. avancer (progresser dans l'espace):

2. avancer (progresser):

Tłumaczenia dla hasła avancé w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
advance payment COM, FIN
utilisateur/-trice m/ż avancé/-e

avancé w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła avancé w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła avancé w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

avancé Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文