avez-vous w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła avez-vous w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

roomful [Brit ˈruːmfʊl, ˈrʊmfʊl, Am ˈrumˌfʊl, ˈrʊmˌfʊl] RZECZOW.

identity [Brit ʌɪˈdɛntɪti, Am ˌaɪˈdɛn(t)ədi] RZECZOW. (all contexts)

currency [Brit ˈkʌr(ə)nsi, Am ˈkərənsi] RZECZOW.

family [Brit ˈfamɪli, ˈfam(ə)li, Am ˈfæm(ə)li] RZECZOW.

family (gen) LING, ZOOL (group)
to be in the family way inf, hum

reservation [Brit rɛzəˈveɪʃ(ə)n, Am ˌrɛzərˈveɪʃ(ə)n] RZECZOW.

I.publish [Brit ˈpʌblɪʃ, Am ˈpəblɪʃ] Publish or perish CZASOW. przech.

II.publish [Brit ˈpʌblɪʃ, Am ˈpəblɪʃ] Publish or perish CZASOW. nieprzech.

Zobacz też Publish or perish

I.have on CZASOW. [Brit hav -, Am hæv, həv, (ə)v -] (have [sth] on, have on [sth]) a. have got on (be wearing)

II.have on CZASOW. [Brit hav -, Am hæv, həv, (ə)v -] (have [sth] on) (be busy doing)

III.have on CZASOW. [Brit hav -, Am hæv, həv, (ə)v -] (have [sb] on inf) (tease)

IV.have on CZASOW. [Brit hav -, Am hæv, həv, (ə)v -] (have sth on sb) (have evidence about)

I.jumble [Brit ˈdʒʌmb(ə)l, Am ˈdʒəmbəl] RZECZOW.

Tłumaczenia dla hasła avez-vous w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

votre <pl vos> [vɔtʀ, vo] PRZYMIOT. poss

votre En anglais, on ne répète pas le possessif coordonné: votre nom et votre adresse = your name and address.:

redire à qn que

avez-vous w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła avez-vous w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

2. about (approximately):

vers 3 h
il y a environ 5 ans

Zobacz też up, out

out → out of

1. do (carry out):

Tłumaczenia dla hasła avez-vous w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zwroty:

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文