ayant w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła ayant w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

ayant cause <pl ayants cause> [ɛjɑ̃koz] RZECZOW. m LAW

ayant droit <pl ayants droit> [ɛjɑ̃dʀwa] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła ayant w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

ayant w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła ayant w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

ayant part prés de avoir

Zobacz też avoir

1. avoir (exister):

il y a des jours ...

IV.avoir [avwaʀ] irr RZECZOW. m

1. avoir (exister):

il y a des jours ...

IV.avoir [avwaʀ] irr RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła ayant w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

ayant Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

ayant Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła ayant w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文