bébé w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła bébé w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

bébé [bebe] RZECZOW. m (tous contextes)

bébé éprouvette, bébé-éprouvette <pl bébés-éprouvette> [bebeepʀuvɛt] RZECZOW. m

bébé-bulle <pl bébés-bulles> [bebebyl] RZECZOW. m

pèse-bébé <pl pèse-bébés> [pɛzbebe] RZECZOW. m

bébé-nageur <pl bébés-nageurs> [bebenaʒœʀ] RZECZOW. m

porte-bébé <pl porte-bébé, porte-bébés> [pɔʀt(ə)bebe] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła bébé w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

bébé w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła bébé w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

bébé-médicament <bébés-médicaments> [bebemedikamɑ͂] RZECZOW. m

bébé-éprouvette <bébés-éprouvette> [bebeepʀuvɛt] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła bébé w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

bébé Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文